Disclaimer

Opgemaakt op: 08-03-2024

LekkerIKshop heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van haar website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via de website verspreide informatie is slechts informerend van aard. LekkerIKshop aanvaardt geen aanschrakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via de website is verkregen.

LekkerIKshop garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door LekkerIKshop gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op LekkerIKshop links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor LekkerIKshop op geen enkele wijze verantwoordelijk is. LekkerIKshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat LekkerIKshop de aldaar te verkrijgen informatie onderschijft, doch slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot verkrijgen van nadere informatie.

© 2024 Lekkerikshop.nl | sitemap | rss