Privacy verklaring & veiligheid

Datum laatste aanpassing: 08-03-2024

LekkerIKshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen en/of verwijderen.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

LekkerIKshop zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

LekkerIKshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken uw telefoonnummer nooit voor marketingdoeleinden. Ook gebruiken wij deze persoonsgegevens om een factuur, pakbon en PostNL verzendsticker te maken.  
 • Om het winkelen bij LekkerIKshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • U kunt een account aanmaken bij LekkerIKshop. Daarvoor geeft u een e-mail adres op en kiest u een wachtwoord om uw account te beveiligen. Daarmee maken wij vervolgens een account aan, waarop u kunt inloggen met het door u ingevulde e-mailadres en zelfgekozen paswoord. In uw account kan u uw profiel aanvullen met verschillende persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten. Onder meer om jouw orders te koppelen aan je profiel met. 
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dit doen wij via onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@lekkerikshop.nl.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.
 • We zijn dol op reviews. Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of u uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers.
 • Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op uw social media-account. LekkerIKshop.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

De bovenstaande gegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst (bestelling/nieuwsbrief) die je met ons bent aangegaan. Deze informatie bewaren wij tot je jouw account hebt opgezegd/verwijderd. Een deel van deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na opzegging ( vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht). 

Contact opnemen en onze nieuwsbrief

Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door uw verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met reactie en tot één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie makkelijk erbij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u de nieuwtjes, tips en informatie over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Indien uw zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers. Voor het aanmelden van de nieuwsbrief moet u ouder zijn dan 16 jaar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is schriftelijke toestemming met handtekening van de ouder nodig i.v.m. de avg wetgeving. 

LekkerIKshop verkoopt uw gegevens niet

LekkerIKshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij LekkerIKshop

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies en vergelijkbare technieken
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LekkerIKshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LekkerIKshop geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als wij daar wettelijk verplicht toe zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • Onze ICT- en betaaldienstverleners
 • Administatieve dienstverleners
 • Verzend dienstverleners
 • E-mail platforms

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.


Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van LekkerIKshop, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lekkerikshop.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Veiligheid

Beveiligde verbinding

Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan de s in https://secure..... Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een bestelling plaats, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.
 • Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.
 • Uw telefoonnummer:  Uw telefoonnummer gebruiken wij eventueel om uw bestelling te kunnen verifiëren en vragen te kunnen stellen over uw bestelling.
  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
 • Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina`s dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
  Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Persoonsgegevens

 • de verwerking van uw bestelling.
 • de bezorging op het door u aangegeven afleveradres.
 • u op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).


Verkeergegevens

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn.

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van LekkerIKshop zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht:

 • Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
 • Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Toestemming die je het gegeven in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Opmerkingen of klachten?

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via:
Email: info@lekkerikshop.nl

© 2024 Lekkerikshop.nl | sitemap | rss